Využití odpadního tepla

„Maximalizace energetické účinnosti, minimalizace odpadu“

Využití odpadního tepla z těžkého průmyslu je důležitým krokem směrem k energetické efektivitě a udržitelnosti. V současnosti je značná část tohoto tepla řešena jen okrajově, přičemž investoři často ztrácejí velmi cennou komoditu – energii obsaženou v odpadním teple. Nicméně existují řešení, která umožňují využít toto teplo a přeměnit ho na elektrickou energii prostřednictvím spalinového ORC (Organic Rankine Cycle) systému nebo horkovodního ORC systému.

Spalinový ORC systém je technologií, která umožňuje využití vysokoteplotního odpadního tepla z těžkého průmyslu k výrobě elektrické energie. Princip fungování spočívá v použití organického pracovního média, které je schopné přijímat teplo při nižších teplotách než vodní pára v tradičních parních cyklech. Teplo z odpadních spalin je přenášeno na organické médium, které se poté rozpíná a pohání turbínu, která generuje elektřinu. Tímto způsobem se tepelná energie, která by jinak zůstala nevyužita, přeměňuje na elektrickou energii s vysokou účinností.

Další možností je využití horkovodního ORC systému, který umožňuje využití středně teplého odpadního tepla. Tento systém využívá organického pracovního média, které se ohřívá přímo pomocí odpadního tepla a poté pohání turbínu, jež generuje elektřinu. Horkovodní ORC systém je flexibilní a umožňuje využití nižších teplot odpadního tepla, které by jinak bylo obtížné využít pro výrobu elektřiny.