Solární ohřev vody

„Teplá voda kdykoliv a kdekoliv se solární energií“

Fotovoltaický ohřev vody je moderní a ekologický způsob využití solární energie k získávání teplé vody pro vaše domácnosti, podniky nebo veřejné budovy. Tento inovativní systém spojuje výhody fotovoltaických panelů a solárních tepelných kolektorů, což umožňuje efektivní využití sluneční energie pro ohřev vody bez závislosti na tradičních zdrojích energie.

Jak to funguje?

Fotovoltaický ohřev vody využívá fotovoltaické panely k přeměně slunečního záření na elektrickou energii. Tato energie je následně využívána pro napájení elektrického ohřívače vody. Zároveň mohou být klasické solární tepelné kolektory umístěné na střeše využívány k zachycování tepla ze slunečního záření a předávání ho do vody v ohřívači. Velkou výhodu může být i zapojení fotovoltaiky do ostrovního režimu.

Hlavní přínosy fotovoltaického ohřevu vody:

Nezávislost na energetické síti: Ostrovní systém fotovoltaického ohřevu vody vám umožňuje zcela nebo částečně se osamostatnit od energetické sítě. Využíváte sluneční energii k ohřevu vody přímo na místě, což snižuje závislost na dodavateli elektřiny.

Snížení nákladů na ohřev vody: Fotovoltaický ohřev vody vám umožňuje využívat sluneční energii ke zahřátí vody, což snižuje náklady na elektřinu nebo paliva, která by jinak byla potřebná pro konvenční ohřev vody.

Flexibilita a jednoduchá instalace: Fotovoltaický ohřev vody je relativně jednoduchý na instalaci. Solární panely a ohřívače vody mohou být umístěny na vhodném místě a propojeny tak, aby sluneční energie byla přeměněna na teplo pro ohřev vody. Tento systém je flexibilní a může být přizpůsoben potřebám a velikosti vaší domácnosti.

Dlouhodobá investice: Fotovoltaický ohřev vody je dlouhodobou investicí. Počáteční náklady na instalaci systému se mohou vrátit prostřednictvím úspor na ohřevu vody v průběhu času. Solární panely mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což přispívá ke stabilitě a spolehlivosti systému.

Dostupnost teplé vody i v případě výpadku energetické sítě: Díky nezávislosti na energetické síti můžete mít přístup k teplé vodě i v případě výpadku elektřiny. To je zvláště důležité v oblastech s nepravidelným dodáváním elektřiny nebo při nouzových situacích.

Možnost kombinace s bateriovým systémem: Fotovoltaický ohřev vody může být kombinován s bateriovým systémem pro ukládání přebytku vyprodukované elektřiny. Tím získáte možnost využít sluneční energii nejen pro ohřev vody, ale také pro další spotřebiče nebo osvětlení i večer nebo v době nízké sluneční aktivity.

Dotační tituly: I pro oblast fotovoltaického ohřevu vody jsou vypisovány vhodné dotační tituly pro vás. Pomůžeme vám s jejich dosažením.

Obnovitelná energie: Sluneční energie je obnovitelný a čistý zdroj energie. Využitím fotovoltaického ohřevu vody přispíváte k ochraně životního prostředí a snižujete emise skleníkových plynů, které by jinak byly spojené s konvenčními metodami ohřevu vody.

Je důležité mít na paměti, že ostrovní systém fotovoltaického ohřevu vody vyžaduje vhodné rozmístění a dimenzování solárních panelů a ohřívačů vody, aby byla zajištěna dostatečná kapacita ohřevu vody. Konzultace s našimi odborníky na fotovoltaiku je důležitá při plánování a implementaci ostrovního systému fotovoltaického ohřevu vody. Naši projektanti vám mohou pomoci s výběrem vhodných solárních panelů a ohřívačů vody, navrhnout optimální konfiguraci systému a zajistit profesionální instalaci.